پارکت لمینت ایگر EEGGER

پارکت ایگر,لمینت ایگر,پارکت لمینت آلمانی,لمینت ایگر آلمان,پارکت ایگر آلمان

نمایندگی و پخش کننده پارکت ایگر لمینت ایگر ساخت کشور آلمان پارکت ایگر مناسب برای مکان های پرتردد بوده و لمینت ایگر دارای 15 سال ضمانت نامه میباشد ما به شما اطمینان میدهیم کاه پارکت لمینت ایگر اورجینال آلمان می باشد LAMINATE FLOORING EEGGER

 

توجه :پارکت لمینت ایگر همراه با 15 سال ضمانت نامه اجرایی طرح آذین ارائه می گردد.

 

دکوراسیون طرح آذین نمایندگی رسمی پارکت لمینت ایگر
نام محصول پارکت لمینت ایگر (EGGER)
نام مجموعه ایموشن (E MOTION)
ساخت کشور آلمان (GERMANY)
استاندارد AC3 / 31 - AC4 / 32
ضخامت 8 میلیمتر
ابعاد هر کارتن (1.98 متر مربع سطح پوشش)=(8 عدد تایل)*(1292 میلیمتر طول)*(192 میلیمتر عرض)

      برای مشاهده تصاویر بزرگتر،بر روی تصویر پارکت لمینت ایگر مورد نظرتان کلیک نمایید.

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:109

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:098

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:080

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:035

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:034

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:137

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:147

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:078

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:070

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:069

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:065

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:154

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:1064

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:1018

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:1026

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:1081

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:1053

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:1085

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2574

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:1487

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2352

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2580

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2353

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2643

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2730

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2654

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2703

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2735

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2726

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2771

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2265

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_پارکت لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2772

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر_لمینت آلمانی

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:1487

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2299

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2015

 

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2324

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2351

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

لمینت پارکت ایگر کد:2328

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

لمینت پارکت ایگر کد:2335

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2352

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2350

 

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2354

 

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2462

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2355

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2356

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2466

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2359

 

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2486

 

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2570

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

لمینت پارکت ایگر کد:2491

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

لمینت پارکت ایگر کد:2530

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2571

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2569

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2572

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2634

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2580

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2613

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2650

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2633

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2703

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2781

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

لمینت پارکت ایگر کد:2716

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EEGGER GERMANY

لمینت پارکت ایگر کد:2770

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:3090

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2771

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2781

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:109

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:098

 

پارکت ایگر_لمینت ایگر

LAMINATE FLOORING EGGER GERMANY

پارکت لمینت ایگر کد:2790

 

     

شرح کالا

پارکت لمینت ایگر (EEGGER) ساخت کشور آلمان و صددرصد اورجینال می باشد و سابقه فراوان و درخشانی در زمینه ی پارکت لمینت در ایران دارد پارکت ایگر دارای رنگ های مختلف،بسیار زیبایی است که در ضریب سایشی AC 3 / 31 و AC 4 / 32 و کلیک های بسیار مقاوم موجود می باشد لمینت ایگر مناسب برای مکان های پرتردد و پارکت ایگر دارای 15 سال ضمانت نامه می باشد با خرید پارکت لمینت ایگر آسوده خاطر شوید.

جهت سفارش و خرید،لمینت پارکت ایگر با شرکت تماس بگیرید.

برای مشاهده قیمت پارکت لمینت ایگر اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده سایر برندهای پارکت لمینت اینجا کلیک نمایید.

مزیت پارکت لمینت eegger:تنوع رنگ بندی بسیار زیاد،لمینت ساخته شده از مصنوعات چوبی می باشد و به همین دلیل دمای متعادلی دارد نه کف گرم میکند نه میگذارد سرما منتقل شود،به دلیل قرار دادن فوم در زیر آن کف نرم تر شده و عایق صدا می شود،ظاهر بسیار جذاب چوب طبیعی،این نوع پوشش کف به طور معمول آنتی باکتریال و ضد حشره می باشند،نسل جدید پارکت لمینت ها نسبت به آب مقاومت خوبی دارند و به راحتی آب را جذب نمی کنند که این به معنای ضد آب بودن این محصول نمی باشد.

ساختار لمینت که در کیفیت و قیمت آن تاثیر گذار می باشد:

  1. لایه رویه پارکت لمینت اورلایر می باشد که هر چه گرماژ بیشتری داشته باشد مقاومت سایشی آن بیشتر می شود که با علامت مسکونیAC3، اداری AC4، تجاری AC5 نشان داده می شود.
  2. کاغذ دکوراتیو که همان طرح و رنگ لمینت می باشد.
  3. جنس مغزی پارکت لمینت HDF که مخفف HARD DENSITY FIBERBORD می باشد ،که دانسیته HDF از فاکتورهای اصلی لمینت با کیفیت می باشد و هر چه میزان فیبر HDF بیشتر شود دانسیته آن بالاتر میرود و علاوه بر افزایش استحکام قابلیت ماشین کاری آن افزایش می یابد.
  4. بالانس شیت که از جنس کاغذ دکوراتیو بوده با گرماژ بیشتر جهت بالانس کردن HDF در زیر پارکت پرس می شود.


سایر خدمات شرکت طرح آذین فروش کاغذدیواری ، کفپوش ، پوستر سه بعدی، دیوارپوش ، قرنیز و چمن مصنوعی می باشد.هدف این مجموعه ارائه سبد کامل از محصولات دکوراسیون داخلی با ارائه خدمات با کیفیت و درنهایت جلب رضایت شما مشتریان گرامی میباشد.

ویژگی های پارکت لمینت ایگر:

_ استحکام : مقاوم در برابر ضربه و فشار،لمینت مناسب سطح سخت

_ ضد اشعه : تغییر نکردن رنگ پارکت در مقابل نور خورشید و اشعه UV

_ طبیعی بودن محصول : 90٪ از مواد خام ساخته شده از چوب است

_ طول عمر : پارکت ایگر15تا 20 سال برای کاربری مسکونی عمر میکند.

_ مقاومت : دوام و قدرت استثنایی بالای این محصول بدلیل ساختار خاصی که دارد  باعث می شود برای سخت ترین کاربردها استفاده شود.

_ لغزنده نبودن و داشتن قابلیت نصب آسان : سطح پارکت لمینت ایگرالمان لیز نیست و تایل های لمینیت با طراحی علمی و پیشرفته بدون درز کنار هم قرار میگیرند که سطحی صاف و مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت با ظاهری طبیعی و زیبا ایجاد میکند.

 

دسته بندی پارکت لمینت بر اساس کاربری:

 

              

 


فاستر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ گفته:

با عرض خسته نباشید،قیمت پارکت ایگر تو جدول زده 163000تومن،هر کارتن هم 1.98 متر مربع مساحت پارکتشه،که تقریبا اگه 2مترمربع هم حساب کنیم،میشه بدون اجرت نصب متر مربعی 81500تومن،درست عرض کردم؟ در جواب دوستمون که فرمودید متر مربعی 54500تومن میشه....راهنمایی بفرمایید

سلام قیمت پارکت لمینت ها برای هر یک متر مربع درج شده است.

محسن در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ گفته:

با سلام میخواستم بدونم بوشهر هم نمایندگی دارید اگر ندارید در شهرستان هم اجرا میکنید؟

تماس بگیرید

آرش در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گفته:

سلام.دوست عزیز قیمتهای تو سایت به ریال است درسته؟؟؟و قیمت هر مترمربع قاعدتا ؟؟؟فضای پذیرایی بنده حدود 40 متر مربع است که با در نظر گیری مترمربعی 54500 حدود2.180.000(بامصالح و نصب)تومن میشه .درست عرض کردم

سلام شما قیمت لمینتتون رو باید با توجه به ابعاد کارتن ایگر( 1.993304) محاسبه کنید که دقیق محاسبه شود

بهرام گلسهى در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ گفته:

سلام گلسهى هستم ميخواستم از تنوع و ضخامت لمينت ايگر المان مطلع شوم به همراه قيمتهاش ؟

سلام ایگر 8میل می باشد و قیمت هاش بستگی به کد مورد نظرتون متفاوت است

Sohrab در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ گفته:

Salam aya laminayt hamrah ba gharniz ham anjam midahid? Agar anjam midahid lotfan gheymat ham befarmayid

سلام از لیست قیمت میتونید مشاهده کنید

سروش در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ گفته:

سلام ٦٠ متر فضا رو ميخواستم لمينيت بزنم،ميخواستم ببينم چقدر هزينه ميشه،لطفا با من تماس بگيريد ٠٩٣٠١٢٠٢٤٢٥ سلطانى

سلام لمینت ایگر با نصب و فوم متری 54500 تومان است .

مازيار در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ گفته:

سلام،پاركت ايگر واقعا آلمان هست من تحقيق كردم براي شما هم آلمان هست؟

سلام پاركت لمينت ايگر ساخت آلمان ميباشد و فقط وارد كنندگان مختلف اين محصول را وارد مينمايند.
دیدگاه خود را بیان کنید

برترین برندها

WhatsApp Logo