موکت پالاز PALAZ MOKET

پالاز موکت,موکت پالاز,قیمت موکت پالاز,طرح پالاز موکت,انواع موکت پالاز

دکوراسیون طرح آذین نمایندگی رسمی پالاز موکت که انواع طرح موکت پالاز با قیمت مناسب در این مجموعه ارائه می گردد.

 

پالاز موکت طرح آفتاب
وزن کل  1450 گرم هر متر مربع
جنس نخ 100 درصد پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح آفتاب: 4280

 

پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح آفتاب: 5180

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح آفتاب: 5480

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح آفتاب: 7980

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح آفتاب: 8480

 

 

 

پالاز موکت طرح الماس
وزن کل 2840 گرم هر متر مربع
جنس نخ 100 درصد پلی آمید
نوع بافت کات پایل
زیره نمد
ریز 5/32
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح الماس: 4274

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح الماس: 5174

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح الماس: 5474

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح الماس: 5674

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح الماس: 5874

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح الماس: 8474

 

 

پالاز موکت طرح انگری برد
وزن کل  1800 گرم هر متر مربع
جنس نخ 100 درصد پلی آمید
نوع بافت کات پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/8
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح انگری برد: 3177

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح انگری برد: 6377

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح انگری برد: 7277

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح انگری برد: 8477

 

 

پالاز موکت طرح برگ
وزن کل  1700 گرم هر متر مربع
جنس نخ 100 درصد پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح برگ: 5579

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح برگ: 5979

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح برگ: 6879

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح برگ: 7779

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح برگ: 8879

 

 

 

پالاز موکت طرح بلوط
وزن کل  1450 گرم هر متر مربع
جنس نخ 100 درصد پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح بلوط: 5458

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح بلوط: 7758

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح بلوط: 8458

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح بلوط: 8858

 

 

پالاز موکت طرح پامچال
وزن کل  1900 گرم هر متر مربع
جنس نخ 100 درصد پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل
زیره نمد
ریز 5/16
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پامچال: 4271

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پامچال: 5471

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پامچال: 5472

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پامچال: 5473

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پامچال: 7271

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پامچال: 8472

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پامچال: 9771

 

 

 

پالاز موکت طرح پامچالA
وزن کل  2050 گرم هر متر مربع
جنس نخ 70% آکریلیک، 30% پلی پروپیلن
نوع بافت لوپ پایل
زیره نمد
ریز 5/16
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح A_پامچال: 5181

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح A_پامچال: 5581

 

 

پالاز موکت طرح پاییز
وزن کل  1450 گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پاییز: 2241

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پاییز: 3141

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پاییز: 4241

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پاییز: 5441

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پاییز: 6241

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پاییز: 6541

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پاییز: 8241

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پاییز: 9741

 

 

پالاز موکت طرح پو
وزن کل  1800 گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل
زیره نمد
ریز 1/8
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پو: 3139

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پو: 7239

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پو: 8439

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پو: 8839

 

 

پالاز موکت طرح پونه
وزن کل  1700 گرم هر متر مربع
جنس نخ 8% پلی استر، 92% پلی پروپیلن
نوع بافت لوپ پایل
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پونه: 4252

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پونه: 5252

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پونه: 5452

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پونه: 5852

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح پونه: 8452

 

 

 

پالاز موکت طرح تشریفات
وزن کل  1700 گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح تشریفات: 5463

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح تشریفات: 8563

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح آفتاب

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح تشریفات: 8879

 

 

پالاز موکت طرح خزان
وزن کل  1450گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح خزان

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح خزان: 4551

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح خزان

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح خزان: 5451

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح خزان

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح خزان: 5551

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح خزان

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح خزان: 6251

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح خزان

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح خزان: 7251

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح خزان

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح خزان: 8351

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح خزان

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح خزان: 8451

 

 

 

پالاز موکت طرح دریا
وزن کل  1800گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/8
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح دریا: 4242

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح دریا: 5442

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح دریا: 5542

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح دریا: 6542

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح دریا: 7742

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح دریا: 8442

 

 

پالاز موکت طرح راش
وزن کل  1700گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح راش: 5467

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح راش

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح راش: 5567

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح راش: 8867

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح راش: 9767

 

 

پالاز موکت طرح سرو
وزن کل  1700گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آمید
نوع بافت لوپ پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح سرو: 3188

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح سرو: 5588

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح سرو

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح سرو: 7988

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح سرو: 8888

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح دریا

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح سرو: 9788

 

 

 

پالاز موکت طرح شبنم
وزن کل  1800گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی پروپیلن
نوع بافت لوپ پایل
زیره نمد
ریز 5/32
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح شبنم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح شبنم: 5475

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح شبنم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح شبنم: 5775

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح شبنم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح شبنم: 5875

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح شبنم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح شبنم: 5975

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح شبنم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح شبنم: 9875

 

 

 

پالاز موکت طرح صدف
وزن کل  1700گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی پروپیلن
نوع بافت کات پایل
زیره نمد
ریز 1/8
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح صدف

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح صدف: 4160

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح صدف

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح صدف: 5460

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح صدف

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح صدف: 5560

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح صدف

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح صدف: 8460

 

 

پالاز موکت طرح کاتB
وزن کل  1950گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی پروپیلن
نوع بافت کات پایل
زیره نمد
ریز 5/32
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 4122

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 5411

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 5412

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 5823

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 5911

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 6311

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 7214

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 7912

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 8225

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 8416

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 8811

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کات

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح B_کات: 9111

 

 

پالاز موکت طرح کارز
وزن کل  1550گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آمید
نوع بافت کات پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کارز

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح کارز: 3170

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کارز

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح کارز: 7970

 

 

پالاز موکت طرح کیتی
وزن کل  1550گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آمید
نوع بافت کات پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کیتی

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح کیتی: 3138

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کیتی

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح کیتی: 5238

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کیتی

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح کیتی: 6338

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کیتی

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح کیتی: 7238

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح کیتی

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح کیتی: 8438

 

 

 

پالاز موکت طرح میخک
وزن کل  1550گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی پروپیلن
نوع بافت لوپ پایل
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح میخک

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح میخک: 4266

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح میخک

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح میخک: 5166

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح میخک

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح میخک: 5466

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح میخک

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح میخک: 5566

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح میخک

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح میخک: 8266

 

 

 

پالاز موکت طرح نخل
وزن کل  1800گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آميد
نوع بافت کات پايل چاپی
زیره نمد
ریز 1/8
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نخل

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نخل: 4278

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نخل

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نخل: 5478

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نخل

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نخل: 5578

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نخل

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نخل: 5878

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نخل

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نخل:2 _6578

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نخل

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نخل: 8478

 

 

پالاز موکت طرح نرگس
وزن کل  1550گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آميد
نوع بافت لوپ پایل
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نرگس

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نرگس: 4269

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نرگس

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نرگس: 5169

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نرگس

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نرگس: 5469

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نرگس

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نرگس: 8469

 

 

پالاز موکت طرح نسیم
وزن کل  1450گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آميد
نوع بافت لوپ پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نسیم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نسیم: 3148

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نسیم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نسیم: 4248

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نسیم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نسیم: 5448

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نسیم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نسیم: 5548

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نسیم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نسیم: 6248

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نسیم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نسیم: 7748

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نسیم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نسیم: 8448

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نسیم

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نسیم: 9848

 

 

پالاز موکت طرح نمو
وزن کل  1550گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آميد
نوع بافت کات پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح نمو

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح نمو: 7227

 

 

 

پالاز موکت طرح هاله
وزن کل  1550گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آميد
نوع بافت کات پایل چاپی
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح هاله

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح هاله: 3156

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح هاله

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح هاله: 4556

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح هاله

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح هاله: 5456

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح هاله

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح هاله: 5556

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح هاله

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح هاله: 5856

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح هاله

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح هاله: 8456

 

 

پالاز موکت طرح یاس
وزن کل  2400گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آميد
نوع بافت کات پایل
زیره نمد
ریز 1/8
عرض موکت 3 متر

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاس

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاس: 4265

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاس

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاس: 5165

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاس

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاس: 5465

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاس

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاس: 5865

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاس

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاس: 8465

 

 
پالاز موکت طرح یاسمن
وزن کل  1600گرم هر متر مربع
جنس نخ 100% پلی آميد
نوع بافت کات پایل
زیره نمد
ریز 1/10
عرض موکت 3 متر

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاسمن

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاسمن: 4164

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاسمن

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاسمن: 4264

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاسمن

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاسمن: 5464

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاسمن

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاسمن: 5664

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاسمن

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاسمن: 5764

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاسمن

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاسمن: 5864

 

پالاز موکت_پالاز موکت طرح یاسمن

PALAZ MOKET

پالاز موکت طرح یاسمن: 8464

 

 

 

جهت مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک نمایید.

dfbhsdgbdgdrfgvdfg


اختای در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ گفته:

خوبه

دیدگاه خود را بیان کنید

برترین برندها

WhatsApp Logo