طرح آذین،بزرگترین مرجع دکوراسیون ایران،قرنیز سرامیکی چیست؟

قرنیز یکی از اجزاء کوچک ولی مهم ساختمان است. قرنیز به بخش پایین دیوارها گفته می‌شود. از قرنیز برای محافظت از دیوار و زیبایی استفاده می‌شود. این جزء کوچک ساختمان هم برای دیوارهای خارجی و هم دیوارهای داخلی به کار برده می‌شود.

قرنیز یکی از اجزاء کوچک ولی مهم ساختمان است. قرنیز به بخش پایین دیوارها گفته می‌شود. از قرنیز برای محافظت از دیوار و زیبایی استفاده می‌شود. این جزء کوچک ساختمان هم برای دیوارهای خارجی و هم دیوارهای داخلی به کار برده می‌شود.